Relacje inwestorskie

Rozumiemy, jak ważna jest otwarta i klarowna komunikacja w relacjach inwestorskich. Udostępniamy różnorodne kanały komunikacji, umożliwiając inwestorom bieżący dostęp do informacji.

Cytopath Laboratory

Zarząd i Rada Nadzorcza

  • Jerzy Bogdan Gądek – Prezes Zarządu
  • Edyta Redeł – Prokurent
  • Rada Nadzorcza
  • Sylwester Redeł – Przewodniczący
  • Grzegorz Chrabąszcz- Członek RN
  • Aleksandra Redeł – Członek RN
  • Artur Gądek – Członek RN
Cytopath Laboratory

Akcjonariat

  • Kapitał zakładowy – 600 000,00 zł
  • Ilość akcji – 600 000
  • Rodzaj akcji – akcje imienne , seria A
Cytopath Laboratory

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zasad odpowiedzialności korporacyjnej. Nasza działalność uwzględnia zarówno wymagania prawne, jak i oczekiwania społeczne dotyczące etyki biznesu i ochrony środowiska.

Regularna
komunikacja

Dążymy do utrzymania stałego dialogu z naszymi inwestorami. Oferujemy regularne raporty finansowe, komunikaty prasowe, oraz spotkania z zarządem, aby umożliwić naszym interesariuszom pełne zrozumienie planów rozwojowych.

Transparentność

Uznajemy, że transparentność jest kluczowa dla zbudowania zaufania inwestorów. Udostępniamy rzetelne informacje dotyczące wyników finansowych, strategii biznesowej i kluczowych wydarzeń związanych z naszą działalnością.

Odpowiedzialność
społeczna

Jesteśmy zaangażowani w działalność społecznie odpowiedzialną. Informujemy akcjonariuszy o naszych inicjatywach z zakresu zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu i działań na rzecz ochrony środowiska.