Zakres usług

Naszym celem  jest szybkie dostarczenie dokładnej i trafnej diagnozy, która pozwoli dostosować odpowiednie leczenie. Nasze działania są niezastąpione podczas diagnostyki nowotworowej oraz monitorowania leczenia guzów.

01

Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne z uwzględnieniem dodatkowych barwień histochemicznych i immunohistochemicznych

Jest to jedno z najbardziej wiarygodnych badań pozwalających na ocenę zmian chorobowych w tkance. Badanie histopatologiczne wykonuje się z wycinków tkankowych jak i usuniętych chirurgicznie części lub całości narządów. Dodatkowe barwienia histochemiczne oraz immunohistochemiczne wykonywane są w zależności od potrzeby, umożliwiają postawienie ostatecznej diagnozy i dają większą pewność co do wyników badania.

02

Biopsja

Biopsje cienko i gruboigłowe

To jedna z inwazyjnych metod pobrania próbki służąca zdiagnozowaniu zmian chorobowych. Materiał pobiera się za pomocą specjalnej igły bezpośrednio z miejsca dotkniętego chorobą (np. guza), a następnie przekazuje się do badania cytologicznego lub histopatologicznego.

03

Cytologia płynów

Cytologia płynów z jam ciała

Jest to rodzaj badania, które wykonuje się z pobranych próbek plwociny, moczu i innych płynów z jam ciała. Analizuje się zabarwiony rozmaz wykonany z osadu płynu, po uprzednim jego odwirowaniu i utrwaleniu.

04

Cytologia ginekologiczna

Cytologia jest badaniem dla kobiet, które powinno być wykonywane regularnie w ramach profilaktyki raka szyjki macicy

To rodzaj badania przesiewowego mającego na celu wykrycie wczesnych zmian chorobowych. Analizuje się materiał cytologiczny pobrany z tarczy i kanału szyjki macicy. Wyniki badania klasyfikuje się według obowiązującego aktualnie systemu Bethesda.

05

Badanie śródoperacyjne

Badanie śródopercyjne (tzw. Intra)

Badanie to wykonuje się w trakcie operacji celem wykluczenia lub potwierdzenia złośliwego charakteru zmiany chorobowej. Wymagane jest szybkie i sprawne wykonanie badania. Od wyniku uzależniony jest zakres zabiegu operacyjnego.

Dołącz do nas!

Zaufaj profesjonalistom, poznaj warunki współpracy z naszym laboratorium.